Avem 26 vizitatori și nici un membru online

Luni 10 Decembrie 2018

c m 2012În perioada 12–14 octombrie a avut loc în Bollate (Milano), Italia, cea de-a 20-a ediţie a Campionatului Mondial de karate SKDUN. Competiţia s-a desfăşurat pe 10 tatami şi au participat sportivi din 33 de ţări, care s-au întrecut în fiecare zi de concurs până seara târziu pentru a obţine medaliile puse în joc. După părerea specialiştilor, a fost cea mai puternică şi disputată ediţie a Campionatelor Mondiale SKDUN.

Locul 1 în clasamentul pe naţiuni a fost obţinut de Ro­mâ­nia, urmată de Serbia şi Bulgaria.
Dinte sportivii români s-au remarcat:
- la Kata: Andreea Păruţă, Alice Cercelaru, Laura An­ghelinici, Mălina Miliu, Ana Raşiu, Georgiana Tinca, Costin Bădiceanu, Attila Bar­tin­cki, Marius Creta şi Radu Todiraş;
- la kumite: Dănuţ Fătu, An­drei Roman, Marius Cioa­rec, Radu Popescu, Bogdan Al­preotesei, Alexandru Pal­mă, Alexandra Oprescu, Teodora Strompl, Sabina Beldeanu, Andreea Margaş, Georgiana Tinca, Iulian Cheleş, Cla­udiu Che­leş, Dorin Vi­zi­teu şi Radu Todiraş.
S-au mai remarcat atât la individual, dar mai ales în pro­bele de echi­pe: Andrei Fo­day, Cosmin Nea­gu, Mario Damian, Ro­berto Du­­mitra­che, Eduard Adas­­­călu, Ioana Ene, Ale­xandra Pă­tru, Mate Bacs, Ale­xan­dru Schein, Adri­an Achi­­te, Da­­niel Fusaru, Bogdan Lipianu, Alina Pă­tru, Alexandru Nica Dor, Cristian Sitaru, Alexandra Dră­­gan, Andrei Dumitrescu, Andreea Arginteanu, Adina Seitz, Mihaela Stanciu, Lore­da­na Bucur, Ve­ronica Micu, Io­nuţ Stoica, Alin Pe­lişanu, Andrei Bi­dină, Alin Mol­do­veanu, Io­sef Guba, Alexan­dru Ho­borici, Elena Ciosu, Sa­ra Vlad, Miruna Novitschi, Al­mira Ior­dache, Iulia Co­libă, Pa­ul Ursu şi Robert Giurgea.
Shihan Aurel Pătru, şe­ful de­legaţiei Ro­mâniei, a de­cla­­rat pentru revista Sport Re­vo­lu­tion: „Cam­­pio­na­te­le Mon­­diale şi Europene de karate SKDUN au atins deja un nivel de la ca­re trebuie re­gân­di­tă organi­za­rea, pentru că de­ja 10 tatami la Campiona­tul Mondial nu mai sunt suficiente. Atât sâm­bătă, cât şi du­mi­nică, com­pe­tiţia s-a des­fă­­şurat pâ­nă seara târ­ziu şi a fost destul de obositor, atât pen­tru spor­tivi, cât şi pentru ar­bitri. În acest caz, va tre­bui ca la anul, la Cam­­pio­na­tul Eu­ro­pean ca­re va avea loc în aprilie, la Eger (Un­garia) şi la Cam­pio­na­tul Mondial, ca­re va avea loc la Novi Sad (Serbia), în octombrie, să avem cel puţin 2 ta­tami în plus. Iar despre spor­tivii ro­mâni am numai cu­vinte de la­u­­dă, cum am de altfel şi pen­tru antre­no­rii care au con­tri­buit la si­tu­area Ro­mâ­­ni­ei pe locul 1, dar şi pen­tru arbitrii şi perso­nalul teh­nic, care au con­tribuit la bu­na des­fă­şu­ra­re a compe­tiţiei“, a spus Shi­han Au­rel Pă­tru, pre­­şe­din­­te­le Fe­­de­ra­­ţi­ei In­­ter­­na­ţi­o­na­le de Ka­rate SKDUN.

Publicitate