Avem 48 vizitatori și nici un membru online

Marți 18 Decembrie 2018

 1. kokutsu dachi ,ryusui no kamae
 2. migi gyaku zuki
 3. shizentai ,zenpo empi uchi
 4. sanchin dachi ryo goshi gamae
 5. awase zuki
 6. hiza gamae
 7. hidari jodan age uke
 8. migi tate empi uchi
 9. kiba dachi - migi shuto tate uke
 10. yoko geri kekomi
 11. kiba dachi , hidari kagi zuki
 12. hidarishuto tate uke
 13. yoko geri kekomi
 14. migi kagi zuki
 15. zenkutsu dachi , migi chudan kake uke , teisho awase uke
 16. tenchi haito uchi
 17. heisoku dachi hidari jodan haiashu, age uchi
 18. zenkutsu dachi- koko hiza kukuzushi

Publicitate