Avem 107 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

A. Premii pentru sportivi

    ART. 25

    (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

                                                                        - lei -

 ______________________________________________________________________________

|       Competiţia      | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul|Locul| Cine acordă |

|                       | I    | II   | III  | IV   | V    |VI   | premiile    |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|a) Jocuri olimpice     |35.000|28.000|21.000|14.000|10.500|7.000|Comitetul    |

|- echivalentul în lei  | euro | euro | euro | euro | euro |euro |Olimpic şi   |

|                       |      |      |      |      |      |     |Sportiv Român|

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|b) Jocuri paralimpice  |35.000|20.000|15.000|10.000| 7.500|5.000|Agenţia      |

|                       |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|c) Campionate mondiale:|      |      |      |      |      |     |             |

|- seniori              |21.000|14.000|11.200| 7.000| 4.900|3.500|Agenţia      |

|                       |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|- tineret, juniori I   | 7.000| 4.200| 3.000| 1.700| 1.500|1.000|             |

|- juniori II - cadeţi  | 4.200| 2.800| 2.100| 1.300| 1.000|  800|             |

|- persoane cu handicap:|      |      |      |      |      |     |             |

|  - seniori            |10.000| 8.000| 6.000| 4.000| 3.000|2.000|             |

|  - juniori            | 5.000| 4.000| 3.000| 2.000| 1.500|1.000|             |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|d) Campionate europene:|      |      |      |      |      |     |             |

|- seniori              |14.000| 8.400| 5.600| 3.500| 2.800|2.100|Agenţia      |

|                       |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|- tineret, juniori I   | 4.200| 2.800| 2.100| 1.400| 1.100|  900|             |

|- juniori II - cadeţi  | 2.200| 1.400| 1.000|   800|   700|  600|             |

|- persoane cu handicap:|      |      |      |      |      |     |             |

|  - seniori            | 7.000| 5.000| 4.000| 2.500| 2.000|1.500|             |

|  - juniori            | 3.500| 2.500| 2.000| 1.500| 1.000|  750|             |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|e) Festivalul olimpic  | 2.200| 1.400| 1.000|   800|   700|  600|Comitetul    |

|al tineretului european|      |      |      |      |      |     |Olimpic şi   |

|                       |      |      |      |      |      |     |Sportiv Român|

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|f) Jocuri mondiale     | 3.500| 2.800| 2.100| 1.400| 1.000|  600|ministerul de|

|universitare,          |      |      |      |      |      |     |resort       |

|campionate mondiale    |      |      |      |      |      |     |             |

|şcolare şi             |      |      |      |      |      |     |             |

|universitare, militare,|      |      |      |      |      |     |             |

|ale poliţiilor,        |      |      |      |      |      |     |             |

|feroviare şi altele    |      |      |      |      |      |     |             |

|asemenea               |      |      |      |      |      |     |             |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|g) Jocurile            | 3.000| 2.000| 1.200|      |      |     |Agenţia      |

|francofoniei           |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|h) Jocurile Mării Negre| 2.000| 1.500| 1.000|      |      |     |Agenţia      |

|                       |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|i) Jocurile Europei de | 2.000| 1.500| 1.000|      |      |     |Agenţia      |

|Sud-Est                |      |      |      |      |      |     |Naţională    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru Sport |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|j) Cupe mondiale       | 3.000| 2.000| 1.500|      |      |     |federaţiile  |

|interţări, seniori     |      |      |      |      |      |     |sportive     |

|                       |      |      |      |      |      |     |naţionale    |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|k) Cupe europene       | 2.500| 1.700| 1.200|      |      |     |federaţiile  |

|interţări, seniori     |      |      |      |      |      |     |sportive     |

|                       |      |      |      |      |      |     |naţionale    |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|l) Cupe europene       | 2.100| 1.500| 1.000|      |      |     |cluburile    |

|intercluburi           |      |      |      |      |      |     |sportive     |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|m) Campionate          |      |      |      |      |      |     |Cluburile    |

|naţionale:             |      |      |      |      |      |     |sportive     |

|- sporturi individuale:|      |      |      |      |      |     |             |

|  - seniori            | 1.400| 1.100|   900|      |      |     |             |

|  - tineret şi         |   900|   600|   400|      |      |     |             |

|    juniori I          |      |      |      |      |      |     |             |

|  - juniori II - cadeţi|   700|   500|   300|      |      |     |             |

|- jocuri sportive:     |      |      |      |      |      |     |             |

|  - seniori            | 2.800| 2.100| 1.400|      |      |     |             |

|  - tineret şi         | 2.100| 1.400| 1.000|      |      |     |             |

|    juniori I          |      |      |      |      |      |     |             |

|  - juniori II - cadeţi| 1.400| 1.000|   700|      |      |     |             |

|                       |______|______|______|______|______|_____|_____________|

|- persoane cu handicap,| 1.000|   800|   600|      |      |     |Federaţia    |

|seniori                |      |      |      |      |      |     |Română a     |

|                       |      |      |      |      |      |     |Sportului    |

|                       |      |      |      |      |      |     |pentru       |

|                       |      |      |      |      |      |     |Persoane cu  |

|                       |      |      |      |      |      |     |Handicap     |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|n) Cupa României:      |      |      |      |      |      |     |Cluburile    |

|- discipline sportive  | 1.000|   800|   600|      |      |     |sportive     |

|individuale            |      |      |      |      |      |     |             |

|- jocuri sportive      | 2.100| 1.400| 1.100|      |      |     |             |

|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

 

    Premiile prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

 ______________________________________________________________________________

|   |        Disciplina/Proba        |  Cuantumul lit. a) - i)   | Cuantumul   |

|   |                                |                           | lit. j), k) |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| A.| Discipline sportive olimpice,  | până la 100%              | până la 100%|

|   | probe olimpice                 |                           |             |

|   | Persoane cu handicap - seniori |                           |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| B.| Probe neolimpice din cadrul    | până la 50%               | până la 75% |

|   | disciplinelor sportive olimpice|                           |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| C.| Discipline sportive neolimpice | până la 40%               | până la 50% |

|   |                                | Pentru această categorie  |             |

|   |                                | condiţiile, criteriile şi |             |

|   |                                | cuantumul premiilor se    |             |

|   |                                | stabilesc prin ordin al   |             |

|   |                                | preşedintelui Agenţiei    |             |

|   |                                | Naţionale pentru Sport    |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

 

    (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la alin. (1).

    (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

    ART. 26

    (1) Sportivii premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea:

    a) cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;

    b) ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparţin sportivii premiaţi, în limita prevederilor bugetare aprobate.

    (2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

    ART. 27

    La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută.

    ART. 28

    La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.

    ART. 29

    (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

    a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;

    b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.

    Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.

    (2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană.

    ART. 30

    (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:

 

                                                                  - lei -

    _____________________________________________________________________

    a) Olimpic                                                     24.000

    _____________________________________________________________________

 

                                                                  - lei -

    _____________________________________________________________________

    b) Paralimpic                                                  10.000

    _____________________________________________________________________

 

                                                                  - lei -

    _____________________________________________________________________

    c) Mondial

       - seniori                          probe olimpice           24.000

                                          probe neolimpice         10.000

       - tineret probe                    olimpice                 14.000

                                          probe neolimpice          7.000

       - juniori probe                    olimpice                 10.000

                                          probe neolimpice          5.600

       - seniori - persoane cu handicap   probe olimpice           10.000

    _____________________________________________________________________

 

                                                                  - lei -

    _____________________________________________________________________

    d) European

       - seniori                          probe olimpice           17.500

                                          probe neolimpice          7.000

       - tineret                          probe olimpice           10.500

                                          probe neolimpice          5.600

       - juniori                          probe olimpice            7.000

                                          probe neolimpice          4.200

       - seniori - persoane cu handicap   probe olimpice            7.500

    _____________________________________________________________________

 

                                                                  - lei -

    _____________________________________________________________________

    e) Naţional

       - seniori                          probe olimpice            2.800

                                          probe neolimpice          1.100

       - tineret                          probe olimpice            1.700

                                          probe neolimpice            850

       - juniori I                        probe olimpice            1.400

                                          probe neolimpice            700

       - juniori II (cadeţi)              probe olimpice            1.100

                                          probe neolimpice            560

       - seniori - persoane cu handicap   probe olimpice            1.000

       - juniori - persoane cu handicap   probe olimpice              500

    _____________________________________________________________________

 

    (2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar cele pentru recordurile naţionale, din bugetul federaţiilor sportive naţionale.

    (3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.

    (4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.

    ART. 31

    Premiile pentru locurile I - III la campionatele naţionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcţie de valoarea performanţei.

 

    B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti

    ART. 32

    (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de:

    a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;

    b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

    c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

    d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi, după caz.

    (2) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 25, se stabileşte după cum urmează:

    A. La disciplinele sportive individuale:

    a) antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat;

    b) antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor unitare ale sportivilor pregătiţi.

    La disciplinele sportive individuale olimpice, la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face astfel:

    a) antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregătiţi;

    b) antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.

    La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor.

    La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se face astfel:

    a) antrenorul principal - un premiu compus din valoarea premiului individual cel mai mare acordat unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii unitare acordate pentru probele respective.

    b) antrenorii secunzi - câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.

    La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premiul respectiv se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la obţinerea performanţelor.

    B. La jocurile sportive:

    a) antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi;

    b) antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.

    (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 25 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.

    (4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii antrenorilor premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate.

    ART. 33

    (1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

    (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3).

    ART. 34

    (1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I - VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:

    a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz;

    b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz.

    (2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2).

    ART. 35

    Personalul salariat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi al direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate - poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi specialişti pentru clasarea pe locurile 1 - 6 la campionatele mondiale şi europene. Premiile individuale nu pot depăşi suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Finanţarea acestor premii se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

    ART. 36

    (1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naţionale şi al unităţilor de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare realizării acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale.

    (2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exerciţiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituţie şi se finanţează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condiţiile asigurării fondurilor necesare plăţii cheltuielilor de personal şi a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive.

    (3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective şi se stabilesc în funcţie de contribuţia fiecăruia la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării acţiunilor sportive.

    (4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituţiilor menţionate în prezentul articol se aprobă de Agenţia Naţională pentru Sport.

    ART. 37

    Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I - VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:

    a) pentru competiţiile premiate de Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de către Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;

    b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.

    ART. 38

    Cu ocazia jocurilor olimpice, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate.

    ART. 39

    (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialişti s-au clasat pe locurile I - VI la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, respectiv I - III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe cu un premiu de până la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi.

    (2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecţionat şi/sau pregătit de mai mulţi antrenori ori profesori, premiul stabilit potrivit dispoziţiilor alin. (1) se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia.

    (3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit sportivi conform alin. (1) şi (2) se fac de către federaţiile sportive naţionale, în baza criteriilor stabilite de acestea.

    ART. 40

    În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

    ART. 41

    Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii.

 

    C. Alte premii

    ART. 42

    (1) Sportivii care, în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt distinşi cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din bugetul acestora.

    (2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 1.400 lei şi se finanţează din bugetul federaţiilor sportive naţionale.

    ART. 43

    (1) Agenţia Naţională pentru Sport, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual "Premiul naţional pentru sport" pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea.

    (3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi structurile sportive stabilesc, fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.

    ART. 44

    Direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

    ART. 45

    Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.

    ART. 46

    Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

 

    D. Indemnizaţii, prime şi burse

    ART. 47

    (1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de federaţia sportivă naţională şi a competiţiei sportive la care participă în numele federaţiei o indemnizaţie de lot naţional, care se acordă din bugetul federaţiilor sportive naţionale respective. Valoarea lunară a acestei indemnizaţii se acordă după cum urmează:

 ______________________________________________________________________________

|   |         Beneficiarul        |                     Suma                   |

|___|_____________________________|____________________________________________|

| 1.| Sportivi componenţi ai      | până la 700 lei/persoană/lună              |

|   | loturilor naţionale de      |                                            |

|   | seniori                     |                                            |

|___|_____________________________|____________________________________________|

| 2.| Sportivi componenţi ai      | până la 500 lei/persoană/lună              |

|   | loturilor naţionale de      |                                            |

|   | juniori                     |                                            |

|___|_____________________________|____________________________________________|

| 3.| Tehnicieni:                 |                                            |

|   | - antrenor principal        | 100% din indemnizaţia sportivului antrenat |

|   | - antrenor secund           | 85% din indemnizaţia sportivului antrenat  |

|   | - medic                     | 80% din indemnizaţia sportivului antrenat  |

|   | - asistent, consultant      | 75% din indemnizaţia antrenorului principal|

|   | ştiinţific, metodist,       |                                            |

|   | cercetător ştiinţific,      |                                            |

|   | psiholog                    |                                            |

|   | - coregraf, corepetitor     | 70% din indemnizaţia antrenorului principal|

|   | - asistent medical - maseur,|                                            |

|   | biochimist, kinetoterapeut  | 60% din indemnizaţia antrenorului principal|

|   | - asistent medical          | 55% din indemnizaţia antrenorului principal|

|   | - maseur                    | 50% din indemnizaţia antrenorului principal|

|   | - alţi specialişti          | 40% din indemnizaţia antrenorului principal|

|___|_____________________________|____________________________________________|

 

    (2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor de lot naţional se stabilesc de către federaţiile sportive naţionale.

    (3) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.

    ART. 48

    (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor, medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive.

    (2) Valoarea acestor prime este de până la 1.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

    (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:

 ______________________________________________________________________________

| - sportivului                              | până la 1.000 lei =      | 100% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - antrenorului principal                   |                          | 100% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - antrenorului secund                      |                          |  80% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - medicului de lot, consultantului         |                          |      |

| ştiinţific, metodistului, cercetătorului   |                          |      |

| ştiinţific, psihologului                   |                          |  75% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - coregrafului, corepetitorului            |                          |  70% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - asistentului medical-masor,              |                          |      |

| biochimistului, kinetoterapeutului         |                          |  60% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - asistentului medical                     |                          |  55% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - masorului                                |                          |  50% |

|____________________________________________|__________________________|______|

| - celorlalţi specialişti: armurieri,       |                          |      |

| marangozi, mecanici, electronişti,         |                          |      |

| operatori video, operatori calculator      |                          |  40% |

|____________________________________________|__________________________|______|

 

    (4) Pentru aceeaşi perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi celorlalţi membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizaţia de lot naţional, fie prima de lot olimpic.

    (5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie de centru olimpic antrenorilor, medicilor şi celorlalţi specialişti din centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor.

    (6) Nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) este de până la 500 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

    (7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi juniori, cu calităţi deosebite şi care participă la acţiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor.

    (8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până la 300 lei/persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

 

    CAP. 6

    Dispoziţii finale

 

    ART. 49

    Instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport care au în administrare unităţi de alimentaţie publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acţiunilor sportive, în cuantumurile prevăzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

    ART. 50

    (1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unităţile de cazare, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

    (2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice şi naţionale.

    (3) Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acţiuni sportive şi, în limita locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter.

    (4) În bazele sportive menţionate la alin. (1), care pot asigura condiţii necesare organizării de spectacole, concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acţiunilor sportive, titularii dreptului de administrare sau folosinţă percep tarife negociate.

    ART. 51

    Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.

    ART. 52

    Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:

    a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;

    b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.

    ART. 53

    (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice.

    (2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.

    ART. 54

    Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din sponsorizări, în condiţiile legii.

    ART. 55

    Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional "Piatra Arsă", care îşi desfăşoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituţii, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport poate aproba cazarea gratuită a acestora.

    ART. 56

    Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată.

Publicitate