Avem 48 vizitatori și nici un membru online

Joi 13 Decembrie 2018

Lege nr. 321/2007-privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic specialist de medicina sportiva exercitate in Romania in baza unui contract individual de munca sau in mod independent.

   Art. 2. - Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, a orientarii si a

Citește mai departe: Lege nr. 321/2007-privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 94
In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia. Termenul prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.
Art. 95
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Dispozitii finale si tranzitorii

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Sanctiuni

Art. 87
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 88
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri

Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Sanctiuni

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva dop

Art. 84
(1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel de actiuni.
(2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal.
Art. 85

Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva dop

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Baza materiala pentru activitatea sportiva

Art. 78
(1) In sensul prezentei legi baza materiala sportiva cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport.
(2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, dupa caz, proprietatii publice sau private.
(3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se

Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Baza materiala pentru activitatea sportiva

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Finantarea activitatii sportive

Art. 67
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:
a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;
b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei

Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Finantarea activitatii sportive

Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Protectia sociala a sportivilor de performanta

 • Art. 63
  Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, in conditiile legii.
  Art. 64
  (1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz in probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale si europene de seniori - probe olimpice are dreptul, la
 • Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Protectia sociala a sportivilor de performanta

  Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Formarea si perfectionarea specialistilor din domeni

  Art. 58
  Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.
  Art. 59
  (1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.
  (2) Antrenorii se pot forma si in

  Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Formarea si perfectionarea specialistilor din domeni

  Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Controlul si asistenta medicala in domeniul educatie

  Art. 54
  Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.
  Art. 55
  (1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical.
  (2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa efectueze controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina sportiva.
  (3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile

  Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000-Controlul si asistenta medicala in domeniul educatie

  Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice

  Art. 51
  Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului urmareste:
  a) ameliorarea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului pentru toti;
  b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii;
  c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si participarii sportivilor la competitii;
  d) valorificarea rezultatelor cercetarii in educatie fizica si sport, in folosul

  Citește mai departe: Legea educaciei fizice si sportului nr.69/2000- Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice

  Publicitate